2.11.08

Poem from : Mitch Albom "For one more day"


Kad viņš streipuļoja atpakaļ pie Dieva,
Pusuzrakstītām dziesmām, puspadarītu darbu,
Kas zina, kādus ceļus viņa savainotās kājas gāja,
Kādus miera vai sāpju kalnus tās iekaroja?

Es ceru, Dievs pasmaidīja un saņēma viņa roku,
Un teica : "Nabaga sliņķi, kaislīgais muļķi!
Dzīves grāmatu saprast nav viegli:
Kāpēc tu nevari palikt, lai mācītos?"


When he was stagger back to Good,
Back to unfinished songs, unfinished work,
Who knows, what way his legs was going,
What type of peace or pain they were capture?

I hope, Good was smailing and holding his arm,
And saying : "Poor laizy person, ardent fool!
Book of the Life isn`t easily to understand,
But why you can`t stay and learning to read it? "

Nav komentāru: