31.12.08

Happy New Year!


Colorful, sweet and great NEW YEAR!
Krāsainu, jaunu un izdevušos Jauno Gadu!

8th day in MP SecretGarden2 progress!

Man nekad nav paticis šūt BB, bet MP pamazām šujot BB veidojas tā īstā bilde un izceļas formas, tāpēc MP bekstiča šūšanu no sirds izbaudu!

Usually I don`t like backstitching , but in this time it is really enjoyable in small pieces!

29.12.08

6th day in MP SecretGarden 2 progress!

Domāju, ka šis darbs man šujās ātri, jo tā vien gribas pēc iespējas ātrāk atgriezties pie šūšanas un process man ir no sirds tīkams.

I think this project is going fast and Im crazy of that! I can stitch it all the time!


27.12.08

4th day in MP SecretGarden2 progress!

Jau ilgu laiku gaidīju, kad radīsies brīvāks brīdis un varēšu sākt kādu Michael Powell darbu. Tagad, kad Ziemassvētki pagājuši, dāvanas pabeigtas un negaida citi projekti, sāku MP Secret Garden 2!

Long time ago I was dreaming about time when I will start some of Michael Powell stitches. And now, when Christmas is over, gifts are finished and I`m free from another projects, I start MP Secret Garden2!
24.12.08

We are ready for Christmas!

Christmas tree in my home!

20.12.08

New artist in my horizon!

James Rizzi - I think he is really grate and colorful artist!www.james-rizzi.com

Think about that..


Dievs Tev šodien ir uzdāvinājis 86 400 sekundes. Vai esi izmantojis kaut vienu, lai pateiktu paldies?


Today God is giving 86 400 seconds for you. Are you are avail any of them to say Thanks?