26.2.09

Project and new hobby!


Now I have project week in school and I`m in jewerlly maker project. Our priority is pins [brooches]. And here are some of my first works. 

Šobrīd skolā noris projektu nedēļa, kurā es piedalos 
projektā par rotām/rotu veidošanu. Mūsu prioritāte ir brošas. Un te būs dažas no manām pirmajām "hand
made" brošām.

This one idea is made in 3 hours.
Šī ideja tapa 3 stundu laikā.

This one was my first pin - simple and colorful.
Šī bija mana pirmā broša - vienkāršākā un krāsainākā.

This one is my favourite. I made it in 4 hours.
Šī ir mana šī brīža mīļākā broša. Izveidota 4 stundu laikā.Nav komentāru: