1.1.09

New Year celebrating in Latvia, Riga.

Šogad Bastejkalnā bija Fantastisks salūts! Priekšā esošais koks pārvērtās no defekta par efektu :) Debesis bija pilnas "zvaigžņu lietus". Daži to sauc par "pirmskrīzes salūtu", ja ir, tad jāizšauj, ka neatņem. Salūts bija patiešām neaizmirstams.

This year in Bastejhill (:)) were really Great fireworks! Tree in front of our layby was nice effect. Skys were full with "star rain". Some peoples call this fireworks of "before crisis salut", if we have, then we need to show it! Fireworks were really, really memorable!Nav komentāru: